Đăng Nhập 27 Tháng Năm 2022
  Tìm Kiếm


CENDIBUILDING 2 - PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHI PHÍ THI CÔNG 

Tổng quan

Chức năng chính

Màn hình

Sử dụng thử

CendiBuilding 2 là phần mềm có khả năng quản lý và phân loại chi phí thi công, hỗ trợ tổng hợp nhiều báo cáo cần thiết và chính xác, qua đó giúp người quản lý luôn theo sát tình hình tài chính vào bất kỳ thời điểm nào. Phần mềm thích hợp cho các nhà thầu cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng, trang trí nội thất hoặc các doanh nghiệp có chức năng thi công.

Trang chủ  |  Liên hệ